Category Archives: Điện xoay chiều

Điện xoay chiều: lý thuyết+phân dạng bt

download

Posted in Điện xoay chiều | Để lại bình luận

Dùng máy tính Casio Fx570ES để giải toán điện xoay chiều

I.GIẢI TÌM NHANH MỘT ĐẠI LƯỢNG CHƯA BIẾT TRONG BIỂU THỨC VẬT LÝ: Sử dụng SOLVE của Máy tính Fx 570ES (COMP: MODE 1 ) SHIFT MODE 1 Màn hình: Math Chú ý: Nhập biến X là phím: ALPHA ) : màn hình xuất hiện X Nhập dấu = là phím : ALPHA CALC :màn hình xuất hiện = Chức năng SOLVE: SHIFT CALC và sau đó nhấn … Đọc tiếp

Posted in Điện xoay chiều | Để lại bình luận

Tóm tắt lý thuyết chương Dòng điện xoay chiều

download file

Posted in Điện xoay chiều | 2 phản hồi

Cực trị trong mạch điện xoay chiều

1. Mạch điện xoay chiều RLC có R thay đổi Bài toán tổng quát 1: Cho mạch điện xoay chiều RLC trong đó R có thể thay đổi được (R còn được gọi là biến trở). Tìm giá trị của … Đọc tiếp

Posted in Điện xoay chiều | Để lại bình luận

Mạnh điện xoay chiều RLC

1. Phương pháp giản đồ Fresnel a. Định luật về điện áp tức thời – Trong mạch xoay chiều gồm nhiều đoạn mạch mắc nối tiếp thì điện áp tức thời giữa hai đầu của mạch bằng tổng đại số … Đọc tiếp

Posted in Điện xoay chiều | Để lại bình luận

Mạch điện xoay chiều trong các loại đoạn mạch

1. Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở R a. Định luật Om cho đoạn mạch Xét một mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần R. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay … Đọc tiếp

Posted in Điện xoay chiều | Để lại bình luận

Đại cương dòng điện xoay chiều

1. Khái niệm dòng điện xoay chiều a. Định nghĩa – Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian (theo hàm cos hay sin của thời gian) b. Biểu thức Trong … Đọc tiếp

Posted in Điện xoay chiều | Để lại bình luận