Category Archives: Điện xoay chiều

Điện xoay chiều: lý thuyết+phân dạng bt

download

Đăng tải tại Điện xoay chiều | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Dùng máy tính Casio Fx570ES để giải toán điện xoay chiều

I.GIẢI TÌM NHANH MỘT ĐẠI LƯỢNG CHƯA BIẾT TRONG BIỂU THỨC VẬT LÝ: Sử dụng SOLVE của Máy tính Fx 570ES (COMP: MODE 1 ) SHIFT MODE 1 Màn hình: Math Chú ý: Nhập biến X là phím: ALPHA ) : màn hình xuất hiện X Nhập dấu = là phím : ALPHA CALC :màn hình xuất hiện = Chức năng SOLVE: SHIFT CALC và sau đó nhấn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Điện xoay chiều | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tóm tắt lý thuyết chương Dòng điện xoay chiều

download file

Đăng tải tại Điện xoay chiều | 2 phản hồi

Cực trị trong mạch điện xoay chiều

1. Mạch điện xoay chiều RLC có R thay đổi Bài toán tổng quát 1: Cho mạch điện xoay chiều RLC trong đó R có thể thay đổi được (R còn được gọi là biến trở). Tìm giá trị của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Điện xoay chiều | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mạnh điện xoay chiều RLC

1. Phương pháp giản đồ Fresnel a. Định luật về điện áp tức thời – Trong mạch xoay chiều gồm nhiều đoạn mạch mắc nối tiếp thì điện áp tức thời giữa hai đầu của mạch bằng tổng đại số … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Điện xoay chiều | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mạch điện xoay chiều trong các loại đoạn mạch

1. Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở R a. Định luật Om cho đoạn mạch Xét một mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần R. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Điện xoay chiều | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đại cương dòng điện xoay chiều

1. Khái niệm dòng điện xoay chiều a. Định nghĩa – Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian (theo hàm cos hay sin của thời gian) b. Biểu thức Trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Điện xoay chiều | Bạn nghĩ gì về bài viết này?